The Original Guide to Scotch Whisky

Michael Brander
1995
ISBN: 0-9525330-0-6

Engelskspråkig utgåva, ca 174 s

I förordet berättas om bokens ursprung och det kan vara intressant att återge: Detta är alltså en reviderad utgåva av 2:a utgåvan av The Essential Guide to Scotch Whisky som kom 1992.
Den boken, i sin tur, är essensen av följande tre böcker: A History of Scotch Whisky, The Original Scotch (1974), A Guide to Scotch Whisky (1975) samt A Short Introduction to Scotch Whisky (1982).

Första avsnittet, drygt 20 sidor, i boken ger bakgrundshistorien till skotsk whisky, ursprung, strafftaxeringar, coffeypannan, etc för att sedan glida in på blending och betydelsen av branding och så, förstås, effekterna av vinlusen, förbudstiden i USA och utvecklingen fram till våra dagar (då, allstå, 1995). Det är mycket siffror i den senare halvan av kapitlet...

Andra avsnittet är ganska kort, drygt 10 sidor, och är en introduktion till skotsk whisky i allmänhet, tunnbindning, åldring, färg, nosing, oberoende buteljerare och annat. Det är mycket som avverkas i detta kapitel, så det är inte särskilt djupgående. Enda illustrationerna är två kartor, en över Skottland och en över Speyside, med destillerierna utmärkta. Hur många gånger har man sett det...

Nästa avsnitt listar destillerierna, dess respektive läge, ägare, bakgrund samt en kommentar till produkterna. Varje destilleri får ca en helsida. Inga fotografier. Några vatted malts listas i slutet.
Boken avslutas med en förteckning av viktiga tidpunkter i whiskyhistorien (från 800 fKr till 1995), en kort ordlista samt lite lästips.

Det här var nog en ganska OK bok när den kom ut 1995. Bristen på bilder gör den ganska trist. De enda som finns, förutom de nämnda kartorna, är Rosamund Fowlers träsnittslika illustrationer. Tyvärr har tiden inte varit snäll mot den, det har kommit bättre böcker i ämnet.


Betyg: