Rare Malts : Facts, Figures and Taste

Ulf Buxrud
2006
ISBN: 1-846890-07-1

Engelskspråkig utgåva, 168 s

Det här är whiskylitteratur när den är som bäst och jag uppskattar att Buxrud valt att ge ut den på engelska för att göra den tillgänglig även för resten av världen.
En uttömmande redogörelse för, vad han själv kallar, den första halvan av Diageos utgåvor av Rare Malts Selection, och den fyller helt klart ett tomrum. Jag har inte sett serien beskrivas någon annanstans.

Serien omfattade 121 versioner från 36 olika destillerier, av vilka ett flertal numera är nedlagda, och gavs ut under åren 1995 till 2005. Författaren redogör för varje destilleri på 3-4 sidor vardera, dess historia samt beskriver deras respektive destilleriprocess. Det finns rikligt med bilder och informationsmängden hålls på en lagom nivå (ingenting för kalenderbitaren). Han kompletterar också med färg-, doft- och smakobservationer för respektive produkt.

Boken inleds med dryga 20-talet sidor där det bl a redogörs för seriens tillkomst, variationer av etiketter, buteljeringar och förpackningar.
Här finns också en kortfattad beskrivning av maltnings-, jäsnings- och destillationsprocesserna. Bra att veta för vidare förståelse av boken, för de som kanske inte redan har den kunskapen.
På slutet ett register och en utmärkt litteraturförteckning (uppskattas)!

Buxrud har ett lättillgängligt och flytande sätt att uttrycka sig. Han håller sig sakligt till vad han berättar och kapitlen är konsekvent uppbyggda.
Formatet är i den glättiga presentboksstilen (29 x 29 cm). Jag hade föredragit ett något behändigare, men det är förlåtet i detta fall!

En helt fantastisk bok! Jag återkommer till den gång på gång!


Betyg: