Handbook of Whisky

Dave Broom
2003
ISBN: 0-7537-0822-1

Engelskspråkig utgåva, 160 s

En bok om whisky som tar ett lite annorlunda grepp! Histora och tillverkning sammanfattas på 3-4 sidor, därefter presenteras dryga 60-talet skotska, irländska, amerikanska och kanadensiska whisk(e)ydestillerier- och märken.
Författaren har valt att lägga fokus på de människor som arbetar med whisky. Här får yrkesfolket, t ex destillerichefer, malt managers, master blenders och mashmen och stillmen komma till tals, som David Stewart (Balvenie, Grant's) och Jimmy Shearer (Highland Park), och ge sin syn på vad de anser ge just deras produkter sin särprägel.

Merparten, ca två tredjedelar, av innehållet rör naturligtvis de skotska single-maltsorterna, men även några av de större blendedmärkena tas upp (Johnny Walker, Dewar's etc) samt, slutligen, de mer prominenta irländska, amerikanska och kanadensiska producenterna.
Avslutningsvis finns en kort ordlista samt ett register med besöksinformation till destillerierna. Detta sista kanske kunde ha sorterats in under respektive destilleri istället.

Bilderna är väl valda. Layouten är något rörig men utrymmet är väl utnyttjat, texten känns ändå lättläst. För varje whiskysort finns en liten spalt med smaknötter och betygsättning enligt författarens eget system.
Boken står emot åldrande aningen bättre än andra böcker pga av att fokus inte ligger på historia och destilleriprodukterna. En bok värd att äga och att återkomma till!


Betyg: