MacLean's Miscellany of Whisky

Charles MacLean
2004
ISBN: 1-904435-23-8

Engelskspråkig utgåva, 256 s

Den här boken har ersatts av Whisky Tales, som är en utökning av samma bok.

Innehållet består av korta kapitel, 10-14 sidor i snitt. Korta sidor, ska sägas, bara runt 150 ord per sida. Flertalet ämnen avhandlas, varvat med anekdoter och citat, dock ingenting på djupet.
Av visst intresse är kapitlen om torv, kylning (worms respektive kondenskylning), flaskor och förslutningar. Men, som sagt, alldeles för kort och raskt avhandlat! Författaren kan mer!

Själva formatet känns obehändigt (12 x 16 x 3,5 cm), det påminner starkt om en psalmbok (utan att dra några ytterligare paralleller). Det är alltid så med små knubbiga böcker, att de är obekväma att hantera och lämnar mycket luft i bokhyllan.

Jag tycker det är lite av lurendrejeri att komma med en ny utgåva av en bok men sätta en ny titel på den! Ytligheten samt det faktum att det finns en nyare - och bättre - utgåva, drar ned betyget. Det finns ingen anledning att skaffa den här boken, satsa på den nyare versionen istället!


Betyg: