The Single Malt Whisky Companion: A Connoisseur's Guide

Helen Arthur
2005
ISBN: 0-517-225532-8

Engelskspråkig utgåva, ca 256 s

Förbluffande! Jag utgjöt mig om föregående utgåva från 2003. Här har vi en som är ytterligare ett par år färskare. Är den uppdaterad? Icke! Den är visserligen utgiven på ett annat förlag (Random House) men det är ingen ursäkt.

Tja, det är ju EXAKT samma innehåll som i 2003 års utgåva, så jag får hänvisa till den kommentaren: The Single Malt Whisky Companion - 2003. Har Helen Arthur själv ingen kontroll över vad förlagen gör med hennes böcker?

Jag saknar ord... Jag sänker betyget gentemot förra utgåvan pga den spekulativa attityden och nonchalansen att överhuvudtaget försöka uppdatera eländet.


Betyg: