Personregister   - A B - E G - J K - L M - O P - P Q - Å      Efternamnsregister    Ortsregister


Matsdotter, Anna (1778-)  Ansedel  Ansedel
Matsdotter, Brita (1706-)  Ansedel  Ansedel
Matsdotter, Elisabet (1776-1827)  Ansedel  Ansedel  Ansedel
Matsdotter, Karin (1715-)  Ansedel  Ansedel
Matsdotter, Kerstin (1719-)  Ansedel  Ansedel
Matsson, Anders (1712-)  Ansedel  Ansedel
Matsson, Anders (1783-1814)  Ansedel  Ansedel
Matsson, Erik (1704-)  Ansedel  Ansedel
Matsson, Knut (1702-)  Ansedel  Ansedel
Matsson, Lars (1708-1779)  Ansedel  Ansedel  Ansedel
Matsson, Lars (1781-1833)  Ansedel  Ansedel
Matsson, Mats (-1737)  Ansedel
Matsson, Måns (1783-)  Ansedel  Ansedel
Matsson, Måns (1785-1837)  Ansedel  Ansedel
Matsson, Per (1788-)  Ansedel  Ansedel
Mickelsson, Jakob ()  Ansedel
Mod Eriksdotter, Anna Maria (1817-1904)  Ansedel  Ansedel  Ansedel
Mod Eriksdotter, Eva Greta (1824-1852)  Ansedel  Ansedel
Mod Eriksdotter, Stina Katarina (1821-)  Ansedel  Ansedel
Mod Eriksson, Erik Gustav (1813-)  Ansedel  Ansedel
Mod, Britta Stina (1810-1812)  Ansedel  Ansedel
Månsdotter, Anna (1751-)  Ansedel  Ansedel
Månsdotter, Anna Elisabet Kristina (1805-)  Ansedel  Ansedel  Ansedel
Månsdotter, Brita (1778-1847)  Ansedel  Ansedel  Ansedel
Månsdotter, Brita Helena (1811-1840)  Ansedel  Ansedel
Månsdotter, Elisabet (1715-1717)  Ansedel  Ansedel
Månsdotter, Elisabet (1718-)  Ansedel  Ansedel
Månsdotter, Ingrid (1722-)  Ansedel  Ansedel
Månsdotter, Karin (1708-)  Ansedel  Ansedel  Ansedel
Månsdotter, Katarina (1745-)  Ansedel  Ansedel
Månsdotter, Katarina (1774-)  Ansedel
Månsdotter, Katarina (1800-1838)  Ansedel  Ansedel
Månsdotter, Kerstin (1705-1766)  Ansedel  Ansedel
Månsdotter, Kristina (1775?-)  Ansedel
Månsdotter, Maria (1665-1739)  Ansedel
Månsdotter, Maria (1783-)  Ansedel
Månsson ?, Börje (1696-1746)
Månsson, Anders (1711-1772)  Ansedel  Ansedel
Månsson, Anders (1803-1880)  Ansedel  Ansedel
Månsson, Erik (1780-1864)  Ansedel
Månsson, Erik? (1748-)  Ansedel  Ansedel
Månsson, Jon (1730-)  Ansedel  Ansedel
Månsson, Jonas (1778-)  Ansedel
Månsson, Nils (1740-)  Ansedel  Ansedel
Månsson, Olof (1737-1782)  Ansedel  Ansedel  Ansedel
Månsson, Per (1702-1705)  Ansedel  Ansedel
Månsson, Per (1728-1805)  Ansedel  Ansedel
Månsson, Per (1788-)  Ansedel
Nilsdotter, Anna (1721-)  Ansedel
Nilsdotter, Brita (1711-)  Ansedel
Nilsdotter, Brita (1741-)  Ansedel
Nilsdotter, Brita Katarina (1771-1805)  Ansedel  Ansedel  Ansedel
Nilsdotter, Brita Kristina (1781-1853)  Ansedel
Nilsdotter, Britta (1681-1757)  Ansedel
Nilsdotter, Britta (1764-)  Ansedel  Ansedel
Nilsdotter, Helena (1701?-1750)  Ansedel
Nilsdotter, Karin ()  Ansedel
Nilsdotter, Karin (1708-)  Ansedel
Nilsdotter, Karin (1717-1774)  Ansedel  Ansedel
Nilsdotter, Karin (1719-)  Ansedel
Nilsdotter, Karin (1754-)  Ansedel  Ansedel
Nilsdotter, Katarina (1742-)  Ansedel
Nilsdotter, Katarina (1760-)  Ansedel
Nilsdotter, Katarina (1779-1820)  Ansedel  Ansedel  Ansedel
Nilsdotter, Kristina (1739-)  Ansedel  Ansedel
Nilsdotter, Kristina (1770-)  Ansedel  Ansedel
Nilsdotter, Margareta (1751-1781)  Ansedel
Nilsdotter, Maria ()  Ansedel
Nilsdotter, Maria (1736-1804)  Ansedel  Ansedel  Ansedel
Nilsson Brask, Bengt (1753-)  Ansedel
Nilsson Norman, Erik ()  Ansedel
Nilsson, Anders (1623-1693)  Ansedel
Nilsson, Anders (1774-)  Ansedel  Ansedel
Nilsson, Anders (1777-)  Ansedel  Ansedel
Nilsson, Bengt (1751-1816)  Ansedel  Ansedel  Ansedel
Nilsson, Börje (-1667)  Ansedel
Nilsson, Erik (1765-)  Ansedel  Ansedel
Nilsson, Erik (1783-1786)  Ansedel  Ansedel
Nilsson, Jonas (1749-)  Ansedel  Ansedel
Nilsson, Jonas (1774-)  Ansedel  Ansedel
Nilsson, Jöns (1585-1655)  Ansedel  Ansedel
Nilsson, Karl (1784-)  Ansedel  Ansedel
Nilsson, Knut (1578-1671)  Ansedel  Ansedel  Ansedel
Nilsson, Nils (1714-)  Ansedel
Nilsson, Nils (1772-)  Ansedel  Ansedel
Nilsson, Nils (1779-(..1789))  Ansedel  Ansedel
Nilsson, Olof (1710-)  Ansedel
Nilsson, Olof (1724-)  Ansedel
Nilsson, Peter (1730-1784)  Ansedel
Nilsson, Peter (1765-)  Ansedel  Ansedel  Ansedel
Nilsson, Sune (1572-1661)  Ansedel  Ansedel
Norman, Nils (1741-1815)  Ansedel  Ansedel  Ansedel
Olofsdotter, Anna (1723?-)  Ansedel  Ansedel
Olofsdotter, Anna (1751-)  Ansedel  Ansedel
Olofsdotter, Anna (1772-1802)  Ansedel  Ansedel  Ansedel
Olofsdotter, Anna Maria (1769-1772)  Ansedel  Ansedel
Olofsdotter, Brita (-1668)  Ansedel
Olofsdotter, Brita (1737?-)  Ansedel  Ansedel
Olofsdotter, Brita (-1756)  Ansedel  Ansedel  Ansedel
Olofsdotter, Brita (1772-)  Ansedel  Ansedel
Olofsdotter, Helena (1728-1795)  Ansedel  Ansedel
Olofsdotter, Karin (1720-)  Ansedel  Ansedel
Olofsdotter, Katarina (1763-)  Ansedel  Ansedel
Olofsdotter, Kerstin ()  Ansedel
Olofsdotter, Kerstin (1714-)  Ansedel  Ansedel
Olofsdotter, Kerstin (1737-)  Ansedel  Ansedel
Olofsdotter, Kerstin (-1741)  Ansedel
Olofsdotter, Kerstin (1773-)  Ansedel  Ansedel
Olofsdotter, Kristina Lovisa (1838-1838)  Ansedel  Ansedel
Olofsdotter, Lisken (1704-1778)  Ansedel  Ansedel  Ansedel
Olofsdotter, Margareta (1730-)  Ansedel  Ansedel
Olofsdotter, Maria (1725-)  Ansedel  Ansedel
Olofsdotter, Maria (1779-)  Ansedel  Ansedel
Olofsson Land, Anders Magnus (1835-1897)  Ansedel  Ansedel  Ansedel
Olofsson Mod, Erik (1784-1826)  Ansedel  Ansedel  Ansedel
Olofsson Ås, Anders (1773-1809?)  Ansedel  Ansedel  Ansedel
Olofsson, (son) (1741-1741)  Ansedel  Ansedel
Olofsson, Anders (1719-)  Ansedel
Olofsson, Anders (1733-1739)  Ansedel  Ansedel
Olofsson, Anders (1740-)  Ansedel  Ansedel
Olofsson, Anders (1768-1820)  Ansedel  Ansedel  Ansedel
Olofsson, Anders (1799-1838)  Ansedel  Ansedel  Ansedel
Olofsson, Anders Johan (1828-1828)  Ansedel  Ansedel
Olofsson, Aron (1788-)  Ansedel  Ansedel
Olofsson, Johan (1766-)  Ansedel  Ansedel
Olofsson, Johan August (1829-1831)  Ansedel  Ansedel
Olofsson, Johan August (1842-)  Ansedel  Ansedel
Olofsson, Lars (1718-1791)  Ansedel  Ansedel  Ansedel
Olofsson, Lars (1775-)  Ansedel  Ansedel
Olofsson, Lars Petter (1831-)  Ansedel  Ansedel
Olofsson, Magnus (1765-)  Ansedel  Ansedel
Olofsson, Olof (1733-)  Ansedel  Ansedel
Olofsson, Olof (1744-1829)  Ansedel  Ansedel  Ansedel
Olofsson, Olof (1778-)  Ansedel  Ansedel
Olofsson, Per (1658-1739)  Ansedel  Ansedel
Olofsson, Per (1716-)  Ansedel  Ansedel
Olofsson, Per (1750-)  Ansedel  Ansedel
Olofsson, Per (1758-)  Ansedel  Ansedel
Olofsson, Per (1781-)  Ansedel  Ansedel
Olovsdotter, Katarina (1724?-1777)  Ansedel
Olovsson, Lars (1733?-1783)  Ansedel

Personregister   - A B - E G - J K - L M - O P - P Q - Å      Efternamnsregister    Ortsregister