Referenser som inte tas upp här syftar vanligen till kyrkoböcker enligt gängse praxis. Formen för dessa är exempelvis:
Årdala (D) AI:14 p 184, d v s Församlingsnamn (länsbokstav) Volymbeteckning och sidhänvisning.
För ministerialböcker finns vanligen ingen sidhänvisning utan bara en volymbeteckning, t ex Råby-Rönö (D) C:2.

Referens Källhänvisning och kommentar
Sveriges dödbok 1950-1999.
Sveriges dödbok 1947-2003.
Sveriges dödbok 1947-2006.
Sveriges Befolkning 1890.
Sveriges Befolkning 1900.
Sveriges Befolkning 1970.
Sveriges Befolkning 1980.
CD-skivor utgivna av Riksarkivet/Svar/Arkion & Sveriges Släktforskarförbund. Finns att köpa bl a på http://www.pbs-composer.com/hosting/rotter/index.pbs
Elof Lundin; Simora By. Thapsus förlag, PPPrint tryckeri, 1991
Sigridslund 1826-1976 Sigridslund 1826-1976. En krönika om skolan i Årdala.
Flens Tryckeri & Offset AB, 1986. 2:a upplagan.
SvStSamhSdm-1/2/3/4 Sveriges städer och samhällen jämte landsbygd - Södermanland - del 1-4.
Redaktion: Prof. S. R. Björksten, Redaktör D. Stenberg
Förlagsaktiebolaget Nordisk Kultur, Göteborg.
Ludw. Simonson Boktryckeri, Göteborg, 1947.
Dessa böcker innehåller tyvärr såväl tryckfel som rena faktafel och bör därför tas med en nypa salt.
Soldater i Dunker Soldater och soldatnamn i Dunkers socken, Evert Wahlberg.
Strängnäs kommuns reprocentral, 1989. ISBN 91-971383-1-2
Evert Wahlbergs arkiv Soldatregistret i Södermanland, tillgängligt via http://www.p10.se.
NOSFF's Q&A-databaser Nyköpings-Oxelösunds Släktforskarförenings register över födda, vigda, döda
http://www.nosff.org. Version av 2002-10-18 är den som använts. Jag har inte kontrollerat uppgifterna mot kyrkoböckerna.
Oskar Fredrik Hillmans levnadsbeskr. Anteckningar av Sven A. Hillman, Ramsta, Flodafors, 1924.
nnn (Ankn år-nr) Avser artikel, skriven av nnn i tidskriften AnKnytningen. Denna ges ut av Nyköpings-Oxelösunds Släktforskarförening, se http://www.nosff.org.
Axel Granqvists Torparminnen. Förf. Leif Jacobsson & Sivert Johansson.
Niltryck Offset & Pappershandel AB i Flen, 2005.
DISBYT (nnn) Föreningen DIS sökdatabas; http://www.dis.se/sokindex.htm
nnn avser namnnet på uppgiftslämnaren. Dessa källor är i allmänhet inte kontrollerade.
nnn Ett personnamn avser i de flesta fall ett inlägg i någon diskussion på Anbytarforum, se http://genealogi.aland.net/discus Dessa källor är i allmänhet inte kontrollerade.

Startsida

Personregister

Efternamnsregister

Ortsregister